Haptonomie: Contact en relaties

Heel vaak gebeurt het dat we in een week, niemand aangeraakt hebben. Echter een mens heeft behoefte aan contact. Relaties kunnen niet zonder contact. Als kind al, is het nodig dat we als wezen veiligheid en vertrouwen kunnen ervaren. Hoe dan? Juist, door contact. De aanraking is in Haptonomie een manier om je weer aanwezig in het leven te laten zijn. Lees verder

Haptonomie: Jezelf kwalificeren

Afgericht als een hond opzitten en pootjes geven.

Afgericht als een hond opzitten en pootjes geven.

In de marketing en de techniek komen we kwalificeren heel vaak tegen. Wat houdt dat woord eigenlijk in. Jezelf kwalificeren betekend dat je je eigen kwaliteiten als een goed beoordeeld. Haptonomie gaat aan de slag met onze kwaliteiten. Onze opvoeding is vaak een opvoeding van diskwalificatie geweest. Daarin werden er vaak straffen opgelegd, omdat wij iets niet goed hadden gedaan. Lees verder

Haptonomie: waarom schreeuwen uit woede naar elkaar?

Soms zit er zoveel waarheid in een parabel, dat je het even met de wereld wilt delen:
Een Hindostaanse God bracht samen met zijn gevolg een bezoek aan de rivier de Ganges voor zijn wekelijkse bad. Aan de oever van de rivier stond een grote familie, verschillen familieleden stonden naar elkaar in woede te schreeuwen.
De God draaide zich glimlachend om en vroeg aan zijn discipelen: “Waarom schreeuwen mensen zo naar elkaar als ze boos zijn?”
De discipelen dachten er over na en toen zei een van hen: “Omdat we onze kalmte hebben verloren, daarom schreeuwen we.”
“Maar waarom schreeuwen als de persoon tegen wie we het hebben gewoon naast ons staat? Je kunt toch gewoon op een vriendelijke manier vertellen wat je op je hart hebt?” vroeg de God. De discipelen gaven verschillende antwoorden, maar niemand had een bevredigend antwoord. Uiteindelijk verklaarde de God:
“Wanneer 2 mensen boos op elkaar zijn, dan zijn hun harten gesloten en bevinden ze zich op een grote afstand van elkaar. Om deze afstand te overbruggen, moeten ze wel schreeuwen anders kunnen ze elkaar niet bereiken. Hoe bozer ze zijn, hoe harder ze schreeuwen hoe groter de afstand is. Maar wat gebeurt er als 2 mensen verliefd worden? Dan schreeuwen ze niet naar elkaar, maar praten zachtjes. Hun harten zijn dan dicht bij elkaar. Er is dan bijna geen afstand tussen elkaar of ze is heel erg klein.
De Hindoe God vervolgde: “Wanneer een paar van heel veel van elkaar houdt, wat gebeurt er dan? Ze spreken niet, door het gefluister komen ze nog dichter in liefde bij elkaar. Uiteindelijk hoeven ze ook niet meer te fluisteren, ze kijken naar elkaar en dat is wat er is. Zo dicht staan mensen tot elkaar als ze van elkaar houden”.
Hij keek naar zijn discipelen en zei: “Dus wanneer jullie twisten zorg dan dat je harten geen afstand nemen. Uit geen woorden waardoor er nog meer afstand zou kunnen komen, anders komt er een dag dat de afstand zo groot tot elkaar is, dat je het pad terug niet meer kunt vinden”.
Een wijs gezegde, maar hoe verander je als je al je hele leven zo jezelf geuit hebt? Haptonomie kan je een begeleiding geven om zo jezelf op een warme gevoelsmatige manier je hart te openen en de afstand tussen de mensen waar je van houdt kleiner te maken. Het schreeuwen te stoppen en zacht te fluisteren.

Persoonlijke ontwikkeling: inpassen

Haptonomie-oss inpassen

Inpassen: groeien is een proces van proberen, van doen. net zoals een baby die leert lopen: vallen en opstaan

Inpassen wat is dat nu voor een woord, zul je denken. En als ik het nu over aanpassen heb, dan weten we wel wat er bedoeld wordt. Aanpassen is in de haptonomie en persoonlijke ontwikkeling dat we ons aan alles committeren, dat we overal ja tegen zeggen behalve tegen onszelf. Dan is het niet vreemd dat in ons iets gaat wringen, dat in ons iets ook zich gaat roeren en weerstand gaat geven.  Een beetje van de ander en een beetje van jezelf: dat wordt bedoeld met inpassen.  Lees verder

Haptonomie: zelfwaardering

Haptonomie Oss Lilly Ik ben lief
We kunnen onszelf alleen maar ervaren door de ander. Dat klinkt heel raar, want zelf hebben we het idee dat we alles kunnen ervaren en dat we vaak veel last hebben van wat anderen ons laten ervaren. Zelfwaardering hangt heel nauw samen met hoe we onszelf liefhebben, onszelf vertrouwen en onszelf kunnen accepteren. Dus alles heeft te maken met mij als persoon. Toch is het niet zo makkelijk.  Lees verder

Haptonomie: de magie van affectie

Haptonomie Oss eenzaamheidDeze week is het de week van de eenzaamheid van 29 september tot en met 4 oktober. Allemaal kennen we wel mensen die zich eenzaam voelen. Het is fijn als we daar aandacht aan besteden in onze omgeving. Waarin Haptonomie iets kan betekenen. Haptonomie: de magie van affectie. Er zijn veel mensen die ongewild eenzaam zijn. Zij hebben te maken met plotselinge eenzaamheid: een sterfgeval, ziekte of een verhuizing. Daar even aandacht voor hebben is heel fijn. Dat mensen zomaar even bellen of je uitnodigen voor een kopje koffie of een etentje.

We zijn in deze tijd niet meer gewend om zomaar binnen te lopen. We voelen ons al gauw teveel en willen niet onnodig inbreken op de privacy van de ander. Lees verder

Haptonomie ben je van jezelf vervreemd

Haptonomie met Lilly in Oss vreugdeKen je dat gevoel: wie ben ik? Dat je je reakties niet meer herkend. Dat je er geen vat meer op hebt. Dat je als het ware lijdt onder je werk, je gezin en misschien nog wel het meeste van jezelf. In de haptonomie noemen we dat je vervreemd bent van jezelf. Je wordt heen en weer geslingerd door van alles wat moet, wat leuk lijkt en eigenlijk is alles te veel.

Hoe staat het dan met je eigen dromen die je ooit hebt gehad? Je eigen normen en idealen? De vreugde die je voelt als een klein kind. Kunnen genieten van kleine dingen? Lees verder

Haptonomie: Affectie

In je dagboek schrijvenWe weten waarschijnlijk niet zo goed wat we met het woord affectie moeten. Haptonomie de wetenschap van de affectiviteit staat met grote letters op de bijbel van de grondlegger van Haptonomie Frans Veldman.

Wat is nu eigenlijk affectie. Waarschijnlijk weten we wel als we zeggen hij veel affiniteit met schilderen, dat iemand dan graag schildert. Dus affectiviteit is iets wat voor ons iets is wat we graag doen. Met liefde doen. Wat doen we dan allemaal met liefde….? Lees verder

Haptonomie: durf jij ook?

Haptonomie-Oss Durf jij ook?Soms voelen we ons heel verantwoordelijk. Zo verantwoordelijk dat we alleen maar dingen doen die moeten. Zoals geleerd in onze cultuur voelen wij ons zo verantwoordelijk, dat we alleen doen wat goed is volgens de normen van een ander. Daarbij vergeten we de ruimte die we zelf nodig hebben om te leven. We durven dan niet over de grens van de verantwoordelijkheid te gaan. We durven dan niet dingen voor onszelf te doen. Want wat zou de buitenwereld hier wel van denken? Haptonomie helpt om ons te expressen naar de wereld toe. Om je vrijer te voelen. Durf jij ook? tegen onszelf te zeggen. Lees verder